Aktuelt og nyheter

Her vil du finne siste nytt, pressemeldinger og annen viktig informasjon som omhandler vårt selskap.

Finn ut mer

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Skogrydding i Manndalen

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene i Manndalen i Kåfjord kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Skogrydding på Arnøya

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene på Arnøya i Skjervøy kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Skogrydding i Kautokeino

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av høyspentlinjene i Kautokeino kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god og stabil

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Nøytralitetsrapport 2022

Vissi AS er omfattet av kravet til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, og lager en årlig nøytralitesrapport som vist av vedlegget. Nøytralitetsrapport Vissi 2022  

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Nettleie 2023

Vissi enderer nettleien fra 1. januar 2023. Som følge av økt inntektsramme og økte kostnader gjør Vissi justeringer i nettleien ved nyttår. Fastleddet endres med

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi har ny kundeweb

Vissi har lansert ny kundeweb som er mer moderne og som viser mer informasjon om ditt strømforbruk i forbindelse med den nye nettleiemodellen. Den nye

Les mer »
Leie av byggestræm - Vissi

Byggestrøm

Dersom du skal bygge eller har behov for midlertidig strøm i en periode kan Vissi leie byggestrømskasse til deg. Vissi sine standard kasser har 3-fase uttak

Les mer »

Skogrydding i Nordreisa

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase på følgende strekninger: Tømmernes-Kildal Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen, Storvik/Steinsvik Mettevoll-Oladalen Blixgård-Fosselv (Straumford øst) Arbeidet

Les mer »