Strømstøtte for høye strømpriser

Del
12/12/2023

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Strømstøtteordningen

Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Du som er husholdningskunde vil få strømstøtte for de timene der spotprisen er høyere enn 70 øre/kWh. For disse timene får du støtte for 90 % av timeprisen som er over 70 øre/kWh multiplisert med strømforbruket ditt i den aktuelle timen. Vissi sine kunder tilhører prisområde NO4 (Nord-Norge)  Du kan følge prisene for alle prisområder hos Nord Pool per time, dag måned og år.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen.

Vil du vite mer om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider. Kompensasjonsordningen skal være i perioden 1.9.2023 til 1.1.2025.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra på regningen. Dette kommer an på om du som kunde har nettleien på gjennomfakturering eller direkte fra Vissi.

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir automatisk trukket fra nettleiefakturaen din så lenge du har rett til støtte.

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkår

Kundeservice

Om oss