Strømstøtte for høye strømpriser

Del
12/12/2022

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Strømstøtteordningen

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Vissi sine kunder tilhører prisområde NO4 og det ser for første gang ut til at månedsprisen overstiger 70 øre/kWh, og at det dermed vil bli strømstøtte.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen.

Vil du vite mer om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Strømprisen som legges til grunn for kompensasjonen er områdepris for NO4, og det er beløpet over snittet på 70 øre per kilowattime som det tilbakebetales 90 prosent av. Gjennomsnittlig områdepris settes månedlig av Norges vassdrags- og energidirektorat, basert på spotpris for hvert prisområde.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen. Dette kommer an på om du som kunde har nettleien på gjennomfakturering eller direkte fra Vissi.

Trenger jeg å gjøre noe?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du har rett til støtte.