Om oss

Vissi leverer sikker strømforsyning til 9300 kunder. Høyspent (66 kV og 22 kV) linjenett består av ca. 1100 km med høyspent luftlinjer, 140 km jordkabel og 55 km med sjøkabel. Det er ca. 8 transformatorstasjoner og ca. 700 nettstasjoner i Vissi sitt forsyningsområde.

Finn ut mer

Pådriver for bærekraftig utvikling

VISSI stammer fra det kvænske ordet som betyr «sikker» Det å være sikker, eller å avspeile sikkerhet, er en viktig verdi for Vissi. Noe som igjen viser tillit og kunnskap, det å være miljøvennlig og innovativ.

Vi er en leverandør av nettjenester til 9 100 kunder i Troms og Finnmark. Vissi har ca. 40 medarbeidere og selskapets hovedkontor ligger i Sørkjosen i Nordreisa kommune. Montørstasjoner er lokalisert i Birtavarre, på Skjervøy og i Kautokeino. Som kunde vil du få en forsikring for at vi leverer det som er vårt mantra; sikkert, seriøst og grundig. 

Bærekraftsmålene

Miljøsatsingen til Vissi og resten av Ymber konsernet ligger tydelig i strategien og her har Vissi en nøkkelrolle.

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet.

Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Vissi spiller også en viktig rolle for å stå imot klimaendringer, som mer ekstremvær.

Vissi skal være en lokal pådriver for bærekraftig omlegging til et lavutslippssamfunn ved å sikre tilgang på rett kompetanse og bidra til økt attraktivitet i regionen.

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkĂĄr

Kundeservice

Om oss