Nettleie privat

Informasjon om nettleiepriser og vilkår til husholdningskunder. Prisene gjelder fra 1.1.2022 og er oppgitt inklusive alle avgifter.

Finn ut mer

Priser for andre tjenester er endret slik at det må betales anleggsbidrag for arbeid som gjelder tilknytning/oppgradering av strøm til nye og eksisterende anlegg.

Sommertariffen gjelder fra 1. mai til 31. august og vintertariffen gjelder for perioden 1. september til 30. april.

Priser på nettleie for privatkunder

Kundekategori Tariff Fastledd kr/år Energiledd
øre/kWh sommer
Energiledd
øre/kWh vinter
Husholdning
O5H
3900,-
20,50
25,00
Fritidsbolig
O5H
3900,-
24,00
24,00

Prisliste for andre tjenester

Andre tjenester 230 / 400V Pris (kr)
Oppsett og nedtak av byggestrøm, pris på forespørsel
-
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel
-
Åpningsgebyr via bryter i måler
1100,-
Avlesningsgebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon
1500,-
Deaktivere kommunikasjonsenhet på AMS-måler
2500,-
Purregebyr etter gjeldende satser
35,-
Fakturagebyr
49,-

Informasjon om nettleie

Våre nettariffer er basert på de rammer som er gitt oss gjennom vår konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) på drift og vedlikehold av vårt distribusjonsnett.

Nettleie er et tema vi ofte får spørsmål om. Nettleie dekker kostnaden med transport av strøm frem til deg som kunde. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) setter rammene for hvor stor nettleien totalt sett kan være for nettselskapene og faktorer som påvirker nettleien er:

  • Geografisk utbredelse, antall kilometer ledning
  • Antall kunder koblet til nettet
  • Forbruk pr kunde
  • Andre forhold som mengde skog, snø, vindforhold etc.

Ymber har et av de største forsyningsområdene i Norge, mens vi er et av de minste selskapene målt i antall kunder. Som en sammenligning er Ymbers forsyningsområde ca 21.500 km2 mens arealet for hele Troms fylke er ca 25.000 km2. Dette innebærer at kostnaden for å opprettholde strømnettet i dette vidstrakte området deles på relativt få kunder.

Ymber sin viktigste prioritering er å best mulig leveringskvalitet til lavest mulig kostnad til deg som kunde.

Mer informasjon om nettleie finnes på kundeweb.

Vi ber om at du fortrinnsvis melder ditt forbruk på kundeweb på www.ymber.no, eller med gratis avlesningstelefon 800 55 215.

 

Standard vilkår

Her finner du «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for privatkunder.

Avgifter til staten

Her finner du oversikt over lovpålagte avgifter i forbindelse med nettleien.