Sikkerhetskrav

Alle våre kunder har strømmåler fra leverandøren Kamstrup. Det er strenge krav til sikkerhet for strømmålerne og her er litt info om hvordan de fungerer.

Finn ut mer

Datasikkerhet og radiokommunikasjon

De nye målerne kommuniserer via et såkalt Radio Mesh-nettverk med radiokommunikasjon på forhåndsdefinerte frekvenser for datakommunikasjon. Radiokommunikasjon er en trådløs kommunikasjonsmetode som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger. Kamstrups radionettverk ligger i frekvensområdet 433 - 444 MHz. Målerdataene sendes via radionettverket til en konsentrator (oppsamlingsenhet), som er plassert i Vissi sine nettstasjoner. Kommunikasjonen mellom konsentratoren og det sentrale datainnsamlingssystemet er via mobil 3G/4G.

Målere som er i områder der det er få målere i nabolaget så benyttes det punkt-til-punkt-kommunikasjon (3G/4G) også direkte fra målerne og inn til innsamlingssystemet. I et radio Mesh-nettverk kommuniserer alle enheter (strømmålere) i nettverket med hverandre og assisterer dermed hverandre med å sende data til den sentrale konsentratoren ca. hver 6. time. Et Radio Mesh-nettverk er et toveis-system. Dette betyr at målerne i tillegg til å sende data til konsentratoren også kan motta data fra konsentratoren, f.eks. i forbindelse med feilsøking, analyse av distribusjonsnettverket, oppdatering av programvaren til strømmåleren o.l.

Kamstrup har laget noen brosjyrer med mer utfyllende informasjon om kommunikasjon og datasikkerhet. Se vedlegg nedrest på siden. Er det noe du ikke finner svar på kan du ta kontakt med kundeservice hos Vissi så skal vi hjelpe deg.