Kompensasjon for svært lange strømavbrudd

Vissi sine kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon. I følge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon, men Vissi sine kunder får automatisk kompensert for avbruddet.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke for kunder som har utkoblingsavtaler.

Finn ut mer

Hvordan sender jeg krav om kompensasjon?

Vissi gir automatisk kompensasjon til alle kunder som har krav på dette og kundene trenger ikke søke om kompensasjon. Kompensasjon gis som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene etter avbruddet.

Kompensasjonsbeløpet per målepunkt (anlegg) vil beregnes etter følgende regel:

Kundekategori Avbrudd på 12 timer Sats etter 12 timer
Husholdning
kr.500,-
kr.40,- per time
Fritidsbolig
kr.125,-
kr.10,- per time

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet. Sluttbruker som selv er skyld i at et avbrudd varer over 12 timer har ikke krav på kompensasjon.

Spørsmål kan rettes til tlf: 77 77 04 00 eller e-post: kunde@vissi.no

Se også: Utbetaling ved svært langvarige avbrudd (USLA) - NVE

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkår

Kundeservice

Om oss