Nettleie næring

Prisene gjelder fra 1.1.2023 og er oppgitt ekslusive alle avgifter.

Finn ut mer

Priser på nettleie for næringskunder

Informasjon om nettleiepriser og vilkår til næringskunder med årsforbruk
<100.000 kWh.

Tidspunkt Energiledd øre/kWh
Dag (06:00-22:00)
24
Natt (22:00-06:00)
12
Trinn kW Fastledd kr/mnd Fastledd kr/år
Trinn 1
0-5
240,-
2 880,-
Trinn 2
5-10
410,-
4 920,-
Trinn 3
10-15
580,-
6 960,-
Trinn 4
15-20
750,-
9 000,-
Trinn 5
20-25
920,-
11 040,-
Trinn 6
25-50
1 510,-
18 120,-
Trinn 7
50-75
2 035,-
24 420,-
Trinn 8
75-100
2 510,-
30 120,-
Trinn 9
100-150
3 010,-
36 120,-
Trinn 10
150-200
3 410,-
40 920,-
Trinn 11
200 kW-
3 910,-
46 920,-

Informasjon om nettleiepriser og vilkår til næringskunder med årsforbruk
>100.000 kWh.

Kundekategori Fastledd
kr/år
Energiledd
øre/kWh
Effektledd
kr/kW/år
Lavspent
9 600,-
17
540,-
Høyspent
9 600,-
12
540,-
Anlegg uten kommunikasjon
Nettleie - standmålt liten
Årsforbruk under 20 000 kWh
Fastledd
4920 kr/år
Energiledd
24 øre/kWh
Anlegg uten kommunikasjon
Nettleie - standmålt stor
Årsforbruk 20'-50' kWh
Fastledd
6960 kr/år
Energiledd
24 øre/kWh
Anlegg uten kommunikasjon
Nettleie - standmålt større
Årsforbruk 50'100-' kWh
Fastledd
24 420 kr/år
Energiledd
24 øre/kWh
Anlegg uten kommunikasjon
Nettleie - standmålt ekstra stor
Årsforbruk over 100' kWh
Fastledd
46 920 kr/år
Energiledd
24 øre/kWh

Prisliste for andre tjenester

Priser for andre tjenester er endret slik at det må betales anleggsbidrag for arbeid som gjelder tilknytning/oppgradering av strøm til nye og eksisterende anlegg.

Beskrivelse Pris (kr)
Oppsett og nedtak av byggestrøm, pris på forespørsel
-
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel
-
Kasseleie byggestrøm, sum per år
4 400,-
Åpningsgebyr via bryter i måler
1100,-
Avlesningsgebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon
1500,-
Deaktivere kommunikasjonsenhet på AMS-måler
2500,-
Purregebyr etter gjeldende satser
35,-
Fakturagebyr
49,-

Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:

  • Fastleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

 

Fastleddet baserer seg på et gjennomsnitt av de tre høyeste timene du brukte mest strøm samtidig, fra tre forskjellige dager, i gjeldende måned.

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. 

 

Standardavtaler

Her finner du «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for næringskunder.

Avgifter til staten

Her finner du oversikt over lovpålagte avgifter i forbindelse med nettleien.