Nettleie næring

Informasjon om nettleiepriser og vilkår til næringskunder gjeldende fra 1.1.2022. Priser for andre tjenester er nå endret slik at det må betales anleggsbidrag for arbeid som gjelder tilknytning/oppgradering av strøm til nye og eksisterende anlegg.

Se mer

Sommertariffen gjelder fra 1. mai til 31. august og vintertariffen gjelder for perioden 1. september til 30. april.

Priser på nettleie - Energiledd

Nettleiepriser til næring er i prisoversikten oppgitt inklusive lovpålagt innbetaling
kr. 800,- til energifondet ENOVA, men eksklusive forbruksavgift og mva.

Kundekategori Tariff Fastledd kr/år Energiledd
øre/kWh sommer
Energiledd
øre/kWh vinter
Landbruk
O5L
4700,-
19,50
24,00
Anleggskasser *
O5A
5500,-
19,50
24,00
Næring
(<100' kWh/år)
O5N
5500,-
19,50
24,00
Næring
(>100'-<400' kWh/år)
O5N1
6300,-
19,50
24,00
Effektkunder
(>400' kWh/år)
E6N
7900,-
12,50
17
Fleksibelt forbruk - Utgår
U2N
-
-
-
Veilys målt
S1N
1400,-
23
23
Veilys umålt
S2N
5500,-
23
23
Anlegg uten måling
S3N
5500,-
23
23

Nettleie - Effektledd

Kundekategori Effektledd kW Effektpris kr/kW/mnd
Effektkunder (>400' kWh/år)
<100
45,-
Effektkunder (>400' kWh/år)
<100<200
37,-
Effektkunder (>400' kWh/år)
<201
31,-

Priser på andre tjenester

Andre tjenester 230 / 400V Pris eks. mva.
Oppsett og nedtak av byggestrøm, pris på forespørsel
-
Kasseleie byggestrøm, sum per år
4100,-
Tilknytning/oppgradering, pris på forespørsel
-
Åpningsgebyr via bryter i måler
1100,-
Årlig gebyr for anlegg uten AMS-kommunikasjon
1500,-
Deaktivere kommunikasjonsenhet i AMS-måler
2050,-
Purregebyr etter gjeldende satser
35,-
Fakturagebyr
49,-

Informasjon om nettleie

Våre nettariffer er basert på de rammer som er gitt oss gjennom vår konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) på drift og vedlikehold av vårt distribusjonsnett.

Nettleie er et tema vi ofte får spørsmål om. Nettleie dekker kostnaden med transport av strøm frem til deg som kunde. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) setter rammene for hvor stor nettleien totalt sett kan være for nettselskapene og faktorer som påvirker nettleien er:

  • Geografisk utbredelse, antall kilometer ledning
  • Antall kunder koblet til nettet
  • Forbruk pr kunde
  • Andre forhold som mengde skog, snø, vindforhold etc.

Ymber har et av de største forsyningsområdene i Norge, mens vi er et av de minste selskapene målt i antall kunder. Som en sammenligning er Ymbers forsyningsområde ca 21.500 km2 mens arealet for hele Troms fylke er ca 25.000 km2. Dette innebærer at kostnaden for å opprettholde strømnettet i dette vidstrakte området deles på relativt få kunder.

Ymber sin viktigste prioritering er å best mulig leveringskvalitet til lavest mulig kostnad til deg som kunde.

Mer informasjon om nettleie finnes på kundeweb.

Vi ber om at du fortrinnsvis melder ditt forbruk på kundeweb på www.ymber.no, eller med gratis avlesningstelefon 800 55 215.

 

Standardavtaler

Her finner du «Standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft» for næringskunder.

Avgifter til staten

Her finner du oversikt over lovpålagte avgifter i forbindelse med nettleien.