Din fremtid,

vår hverdag

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og en grønnere fremtid.

Bærekraftsmålene

Miljøsatsingen til Vissi og resten av Ymber konsernet ligger tydelig i strategien og her har Vissi en nøkkelrolle.

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet.

Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Vissi spiller også en viktig rolle for å stå imot klimaendringer, som mer ekstremvær.

Vissi skal være en lokal pådriver for bærekraftig omlegging til et lavutslippssamfunn ved å sikre tilgang på rett kompetanse og bidra til økt attraktivitet i regionen.

Aktuelt og nyheter

Vissi søker leder til Planseksjon

Vissi styrker nettutviklingen med en spennende stilling som leder for vår Planseksjon. Vil du være medå bidra til den grønne omstillingen av samfunnet vårt?
Se mer info om ledig stilling:)

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Nettleie 2023

Vissi enderer nettleien fra 1. januar 2023. Som følge av økt inntektsramme og økte kostnader gjør Vissi justeringer i nettleien ved nyttår. Fastleddet endres med

Les mer »