Din fremtid,

vår hverdag

Vissi eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og en grønnere fremtid.

Bærekraftsmålene

Miljøsatsingen til Vissi og resten av Ymber konsernet ligger tydelig i strategien og her har Vissi en nøkkelrolle.

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet.

Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Vissi spiller også en viktig rolle for å stå imot klimaendringer, som mer ekstremvær.

Vissi skal være en lokal pådriver for bærekraftig omlegging til et lavutslippssamfunn ved å sikre tilgang på rett kompetanse og bidra til økt attraktivitet i regionen.

Aktuelt og nyheter

Vissi søker leder til Planseksjon

Vissi styrker nettutviklingen med en spennende stilling som leder for vår Planseksjon. Vil du være med å bidra til den grønne omstillingen av samfunnet vårt?
Se mer info om ledig stilling:)

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Skogrydding i Manndalen

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene i Manndalen i Kåfjord kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Skogrydding på Arnøya

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene på Arnøya i Skjervøy kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god

Les mer »