Din fremtid,

vår hverdag

Vissi eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og en grønnere fremtid.

Bærekraftsmålene

Miljøsatsingen til Vissi og resten av Ymber konsernet ligger tydelig i strategien og her har Vissi en nøkkelrolle.

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet.

Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Vissi spiller også en viktig rolle for å stå imot klimaendringer, som mer ekstremvær.

Vissi skal være en lokal pådriver for bærekraftig omlegging til et lavutslippssamfunn ved å sikre tilgang på rett kompetanse og bidra til økt attraktivitet i regionen.

Aktuelt og nyheter

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Nøytralitetsrapport 2023

Vissi AS er omfattet av kravet til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, og lager en årlig nøytralitesrapport som vist av vedlegget. Nøytralitetsrapport Vissi 2023  

Les mer »
Vissi - Eier og driver av kraftnett

Nettleie 2024

Vissi enderer nettleien fra 1. januar 2024. Vissi var i 2023 Norges mest effektive nettselskap og det er vi stolte av! Det  har vært økte

Les mer »
Leie av byggestræm - Vissi

Strømstøtte for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i

Les mer »

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkår

Kundeservice

Om oss