Din fremtid,

vår hverdag

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og en grønnere fremtid.

Bærekraftsmålene

Miljøsatsingen til Vissi og resten av Ymber konsernet ligger tydelig i strategien og her har Vissi en nøkkelrolle.

Som eier og drifter av samfunnskritisk infrastruktur innen kraftnett bidrar Vissi til å utvikle infrastruktur som støtter bærekraftig økonomisk utvikling og livskvalitet.

Tilgang på fornybar energi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Vissi spiller også en viktig rolle for å stå imot klimaendringer, som mer ekstremvær.

Vissi skal være en lokal pådriver for bærekraftig omlegging til et lavutslippssamfunn ved å sikre tilgang på rett kompetanse og bidra til økt attraktivitet i regionen.

Aktuelt og nyheter

Ny nettleie fra 2023

Vissi enderer nettleien fra 1. januar 2023. Som følge av økt inntektsramme og økte kostnader gjør Vissi justeringer i nettleien ved nyttår. Fastleddet endres med

Les mer »
Leie av byggestræm - Vissi

Strømstøtte for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i

Les mer »