Bærekraft og miljø

Miljøarbeidet er viktig for Vissi, kunder og samarbeidspartnere. Det er på bakgrunn av dette laget en miljøpolicy som overordnet i konsernet som sier noe om miljøarbeidet vårt.

Finn ut mer

Miljøpolicy

Vårt konsern skal ha en tydelig miljøprofil ved å sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter selskapets miljøpolicy og strategiske ambisjoner. Dette skal vi oppnå gjennom å:

  • Stadig forbedre vårt miljøarbeid.
  • Aktivt motivere våre medarbeidere til å utføre sine arbeidsoppgaver på en miljøvennlig måte.
  • Aktivt motivere våre kunder og leverandører til miljøbevissthet.

Miljøfyrtårn

På konsernnivå tilfredsstiller kravene til bedrifter som skal være Miljøfyrtårn bedrift og er dermed miljøfyrtårn sertifisert. Fremover vil vårt miljøarbeid være slik at vi også klarer fremtidige resertifiseringer.

Grønt Punkt

Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS. Grønt Punkt Norge stiller krav til sine norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Energimerke

Hovedkontoret i Ymber konsernet som er lokalisert i Sørkjosen er energimerket i henhold til energimerkeforskriften.

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkår

Kundeservice

Om oss