Gravemelding

Gravemeldingstjenesten i Vissi gir informasjon om ledningsnettet i vĂĄrt forsyningsomrĂĄde.

Finn ut mer

Kabelpåvisning bestilles fra Vissi med vedlagt kartskisse over graveområdet for alt gravearbeid som du skal utføre.

  • Gravemelding sendes til: grave@vissi.no
  • Behandling av gravemeldinger og pĂĄvisning av kabler er gratis.
  • Normal behandlingstid er inntil 3 arbeidsdager. Dersom det er kabler som mĂĄ pĂĄvises utføres dette normalt innen en uke.
  • Dersom du bruker profesjonell entrepenør kan du forvente at entrepenøren sørger for gravemeldingen.
  • Hvert ĂĄr forĂĄrsaker gravearbeid skader for store beløp pĂĄ ledningsnettet. Dersom det ikke foreligger en godkjent gravemelding for arbeidet, kan den som utfører arbeidet bli   erstatningspliktig ved skader. Det er ogsĂĄ stor fare for personskade ved slike hendelser.
  • NĂĄr maskiner er i arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinje, sĂĄ skal dette arbeidet varsles til Vissi.

grave@vissi.no

Trykk pĂĄ ikonet for ĂĄ sende gravemelding.