Leveringsplikt

Vissi selger ikke strøm direkte til privatkunder. Det meste av vår kraftproduksjon blir solgt på den nordiske kraftbørsen Nord Pool, hvor ulike kraftleverandører kjøper den og selger den videre til deg.

Finn ut mer

Til våre nye kunder

Hvis du ikke har noen avtale med kraftleverandør, er Vissi som netteier forpliktet til å levere strøm til ditt anlegg.Leveringspliktig vil over tid være en dyr avtale for deg som kunde og vi vil derfor anbefale deg å velge en kraftleverandør snarest mulig.

Vilkår leveringsplikt
Våre sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh inkl. mva. Etter 6 uker øker påslaget til 10 øre/kWh inkl. mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.
 
I tillegg vil det komme et påslag for elsertifikatkostnad, se egen informasjon under elsertifikater.
 
Leveringspliktig leveranse er en ordning som er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Se også linker vedrørende leveringsplikt under.
 

Forbrukerrådet

Strømpris skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene.

Leveringsplikt

Informasjon fra NVE:
Til deg uten kraftleverandør