VilkĂĄr leveringsplikt
Våre sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh inkl. mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.
 
I tillegg vil det komme et pĂĄslag for elsertifikatkostnad, se egen informasjon under elsertifikater.
 
Leveringspliktig leveranse er en ordning som er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Se også linker vedrørende leveringsplikt under.