Avgifter

Her finner du oversikt over lovpålagte avgifter i forbindelse med nettleien.

Finn ut mer

MVA = 25%

1. Avgiftsfritak for husholdning og fritidsboliger som ligger i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

2. Alle anlegg som er momspliktig vil få moms lagt til på prisene som er oppgitt.

ENOVA

Lovpålagt innbetaling til energifondet ENOVA blir lagt til på alle anlegg og er delt i to kategorier:

1. Husholdning og fritidsbolig Pris = 1 øre/kWh Innbetalingen er en del av energileddet på nettleien.

2. Øvrige kundegrupper Pris = 800,- kr eks. mva. per år og per målepunkt-ID (anlegg). Innbetalingen er en del av fastleddet på nettleien.

Trykk på ikonet for mer informasjon om ENOVA.

Egenerklæring

Trykk på ikonet for å laste ned egenerklæringen forbruksavgift.

Forbruksavgift

1. Avgiftsfritak for elektrisk kraft som leveres husholdninger og offentlig forvaltning i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.
 
2. Avgiftsfritak for elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
 
3. Forbruksavgift 2020, redusert sats kr. 0,546 øre/kWh på alle øvrige anlegg som ligger i Tiltakssonen. Tiltakssonen er kommuner i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord. Full sats 8,91 øre/kWh (jan-mars 2022) og 15,41 øre/kWh (april-desember 2022) betales av anlegg som ligger andre steder i Norge.
 
Ønsker du redusert sats ber vi om at du fyller ut vedlagte egenerklæring og sender til kunde@ymber.no
Mer informasjon finner du på Skatteetaten sine nettsider.