Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 ble det innført et støttesystem, med såkalte elsertifikater, som skal øke investeringene i klimavennlig, fornybar kraft i Norge og Sverige. Økningen vil komme i form av nye vann-, vind- og biokraftverk. Målet med ordningen er først og fremst å redusere bruken av fossile energikilder.

Finn ut mer

Stortinget har bestemt at ordningen skal finasieres av strømkundene, gjennom høyere pris per kWh. Kostnaden legges til kraftprisen, ikke nettleien.
Til de kunder som ikke har inngått strømavtale med en kraftleverandør og dermed er på leveringspliktig leveranse, vil Ymber fakturere elsertifikatkostnaden sammen med påslaget på spotkraftprisen.