Elsikkerhet - DLE

Vissi tar Elsikkerhet på alvor og synes dette er et viktig tema for alle våre kunder og samarbeidspartnere. 

 

Finn ut mer

Elsikkerhetsportal

Trykk her for å komme til elsikkerhetsportalen.

Det lokale Eltilsyn

De fleste nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved Vissi AS er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet innenfor sitt nettselskapets forsyningsområde.

DLE:

  • Er en del av Vissi AS
  • Er faglig underlagt regionen i det området Vissi hører til
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet Vissi sine forsyningsanlegg
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor Vissi sitt forsyningsområde
  • Fører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

 

Mer informasjon finner du på sidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).