Vilkår og avtaler for nettleie og tilknytning

Vissi benytter standardavtaler som er laget av bransjeorganisasjonen Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet og Elklagenemnda.

Finn ut mer

Standardvilkår

Energi Norges standardvilk√•r for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver ogs√• tilknytningsvilk√•rene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. N√•r du er tilknyttet str√łmnettet og har begynt √• bruke str√łm har du godtatt vilk√•rene i nettleieavtalen. Avtale om tilknytning m√• inng√•s f√łr et anlegg kobles til v√•rt str√łmnett.

Standardvilk√•rene av 16.12.2020 avl√łser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilk√•r er i f√łrste rekke utl√łst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. Oppdaterte avtaler er gjeldende fra 10. mai 2021.

Avtalene kan lastes ned i vedlagte dokument nederst på denne siden.

Elklagenemnda er klageinstans ved tvister om avtalene og mer info finnes på nettsiden deres: www.elklagenemnda.no

Standard vilkår privatkunder

Informasjon om vilkår til husholdningskunder.

Standard vilkår næringskunder

Informasjon om vilkår til næringskunder.