Pålogging for
installatører

Her finner du informasjon om levering av forhånds- og ferdigmeldinger. 

Finn ut mer

Logg inn her

Klikk på ikonet for å logge inn til å
levere forhånds- og ferdigmelding.

Tekniske administrative retningslinjer

Vissi har laget tekniske administrative retningslinjer som gjelder for installatører som gjør arbeid på elektriske anlegg.

Denne ble sist revidert 1. november 2021. Under finner du retningslinjer som gjelder måleutstyr og arbeid med elektriske anlegg. 

Tekniske adm.
retningslinjer

For elektroinstallasjoner/anlegg tilknyttet Vissi AS sitt fordelingsnett.

Veiledning &
forhåndsinformasjon

Det er viktig at meldingen utfylles så nøyaktig og komplett som mulig.

Installatørblader
fra REN

For selskaper som driver installatør- og montasjevirksomhet i Norge.