Informasjon om Elhub

Elhub er en datahub med informasjon om kundedata og måledata for alle strømkunder i Norge, og ble satt i drift 18. februar 2019.

Finn ut mer

Elhub Web Plugin

Her kan du logge deg inn til
Elhub Web Plugin.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett oppgaven med å etablere Elhub og løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Hvordan fungerer Elhub for deg som kunde?

Elhub inkluderer en løsning der sluttbrukere (strømkundene) kan logge inn via sin side hos markedsaktørenes hjemmesider hvor du kan se, kontrollere og gi tilgang til egne data som er lagret i Elhub. Denne løsningen heter Elhub Web Plugin.

En viktig endring for nye kunder er at det ikke er mulig å få strømkontrakt tilbake i tid. Vår erfaring er at dette stort sett gjelder de som leier ut leilighet, bolig, etc. til andre der leietaker må ordne egen strømkontrakt. Da er det viktig at Ymber får beskjed om endring av kunde før endring av kundeforholdet.

Infromasjon fra
NVE

Elhub info fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Informasjon fra
Statnett

Elhub informasjon fra
Statnett.

Informasjon fra
Elhub

Se mer informasjon på Elhub
sine nettsider.