Sponsorstøtte

Vårt konsern sponser hvert år ideelle lag og foreninger i vårt forsyningsområde.

Finn ut mer

Hvert år setter vi av midler som er øremerket til sponsing av ideelle organisasjoner, kultur, idrettslag og lignende etter søknad.

De som har mulighet til å søke holder til i vårt forsyningsområde som kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa og Kautokeino.

Utdeling av sponsormidler

For mer informasjon om kriterier for utdeling av sponsormidler, trykk på vedleggsikonet.

Søknaden sendes elektronisk til jim@ymber.no. Søknadsfrist for sponsorstøtte er 1. mars 2023.

Ved spørsmål kontakt Seksjonsleder Marked, 
Jim Bratland på telefon: 77 77 04 00.