Dette er den nye nettleien

Del
14/06/2022

Fra 1. august 2022 innføres ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av myndighetene og gjelder for hele Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.

Merk at vi frarĂĄder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid vĂĄken og tilstede ved bruk av slike hvitevarer. Lading av elbil med godkjent lader kan du trygt gjøre pĂĄ natten. 

Vissi sine kunder får ny modell og nye priser på nettleie fra 1.8.2022. Første faktura med den nye prisen kommer i september og forbruket i august danner grunnlaget for den. Selve forskriften trer i kraft 1. juli, men her har Vissi fått utsettelse til 1. august med å innføre denne fordi vi er avhengig av at kundesystemet er klart. Siden dette skal gjennomføres i hele Norge så er det press på leverandørene.

Prisene finner du her. 

Hovedforskjellen er at fastleddet du betaler i dag er fast alle måneder i året, mens det nye fastleddet bestemmes fra måned til måned, og er avhengig av hvor mye effekt du benytter på en gang (Gjennomsnitt av de tre høyeste timene, fra tre forskjellige dager, i gjeldende måned). Det betyr at de som bruker mye effekt i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre effekt.

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. 

Gå gjerne inn på kundeweb for å se på ditt eget strømforbruk og når på dagen du bruker mest strøm. Kanskje du allerede nå kan gjøre enkle grep for å jevne ut forbruket ditt? 

Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk forbruksmønster for mange i dag

Hvorfor endres nettleien?

Det blir fra sommeren 2022 en ny prismodell for nettleie over hele landet. I prinsipp skal modellen motivere til å bruke strømmen smartere enn i dag. Teknologien kan hjelpe oss med dette og behov for utbygging av strømnettet vil reduseres, noe som igjen vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi.

Det viktigste du kan gjøre er å jevne ut strømforbruket ditt. Jo mindre belastning på nettet, jo mindre kostnad for nettleie. 

Se mer informasjon om ny nettleie pĂĄ nynettleie.no