Vissi har ledige lokaler på Skjervøy

Vissi - Kraft og energibransjen

Vissi AS har ledig et kontorlokale på 135m2 og en leilighet med 2 soverom for utleie i Industriveien 17 på Skjervøy. Kontorlokale er i 1. etg og leiligheten i 2. etg Nærmere opplysninger om lokalene fås ved å kontakte Seksjonsleder Drift, Geir Kåre Rikardsen tlf. 976 45 587

Ymber Nett AS endrer navn til Vissi AS

Vissi - Kraft og energibransjen

Nettselskapet Ymber Nett AS endrer nÃ¥ navn til Vissi AS. Siden nettselskapene har monopol pÃ¥ Ã¥ drive strømnettet sÃ¥ har myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pÃ¥lagt energibransjen Ã¥ skille pÃ¥ markedsføring og kommunikasjon mellom nettselskapet og de øvrige selskapene i konsernet. Fristen for Ã¥ gjøre dette er innen utgangen av 2021. Det nye […]

Vilkår og avtaler for nettleie og tilknytning

Vissi - åpenhetsloven

Ymber Nett AS benytter standardavtaler som er laget av bransjeorganisasjonen Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet og Elklagenemnda. Energi Norges standardvilkÃ¥r for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver ogsÃ¥ tilknytningsvilkÃ¥rene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. […]

Skogrydding i Nordreisa

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase pÃ¥ følgende strekninger: Tømmernes-Kildal Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen, Storvik/Steinsvik Mettevoll-Oladalen BlixgÃ¥rd-Fosselv (Straumford øst) Arbeidet vil starte opp i løpet av de kommende ukene. Ryddingen vil foregÃ¥ utover sommeren og høsten. Ryddingen mÃ¥ gjøres for Ã¥ ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav […]