Skogrydding i Manndalen

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene i Manndalen i KĂĄfjord kommune. Rydding av skog mĂĄ gjøres for ĂĄ ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene. OmrĂĄdene som skal rydde sommeren 2023 er følgende strekninger: Hele Manndalen/Samuelsberg   Arbeidet starter opp i uke 25 og […]

Skogrydding på Arnøya

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av lavspentlinjene pĂĄ Arnøya i Skjervøy kommune. Rydding av skog mĂĄ gjøres for ĂĄ ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene. OmrĂĄdene som skal rydde sommeren 2023 er følgende strekninger: Hele Arnøya   Arbeidet starter opp i uke 25 og […]

Skogrydding i Kautokeino

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av høyspentlinjene i Kautokeino kommune. Rydding av skog mĂĄ gjøres for ĂĄ ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene. OmrĂĄdene som skal rydde sommeren 2023 er følgende strekninger: 66 kV linje Kautokeino – Reisavann 22 kV linje Suotnju – Suossjavri […]

Nøytralitetsrapport 2022

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi AS er omfattet av kravet til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6, og lager en årlig nøytralitesrapport som vist av vedlegget. Nøytralitetsrapport Vissi 2022  

Vissi søker leder til Planseksjon

Vissi styrker nettutviklingen med en spennende stilling som leder for vår Planseksjon. Vil du være medå bidra til den grønne omstillingen av samfunnet vårt?
Se mer info om ledig stilling:)

Nettleie 2023

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi enderer nettleien fra 1. januar 2023. Som følge av økt inntektsramme og økte kostnader gjør Vissi justeringer i nettleien ved nyttĂĄr. Fastleddet endres med 10 kr/mĂĄned og energileddet endres med 2 øre/kWh. Det gjøres ogsĂĄ endringer for kunder med ĂĄrsforbruk større enn 100.000 kWh, der tariffen forenkles og harmoniseres med høyspenttariffen. Vissi ønsker alle […]

Strømstøtte for høye strømpriser

Leie av byggestræm - Vissi

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger fĂĄr deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien. Strømstøtteordningen Regjeringen har besluttet ĂĄ forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Vissi sine kunder tilhører prisomrĂĄde NO4 og det ser for første gang ut til at mĂĄnedsprisen overstiger 70 øre/kWh, […]

Vissi har ny kundeweb

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Vissi har lansert ny kundeweb som er mer moderne og som viser mer informasjon om ditt strømforbruk i forbindelse med den nye nettleiemodellen. Den nye kundeweben har ny innlogging der du benytter e-post adresse og selvvalgt passord. Første gang du logger deg inn mĂĄ du ha kundenummer og PIN kode (som du finner pĂĄ siste […]

Byggestrøm

Leie av byggestræm - Vissi

Dersom du skal bygge eller har behov for midlertidig strøm i en periode kan Vissi leie byggestrømskasse til deg. Vissi sine standard kasser har 3-fase uttak med hovedsikring pĂĄ 63A. Er det behov for andre løsninger, mĂĄ du ta kontakt med elektroinstallatør eller andre for ĂĄ høre om de kan levere. Normal leveringstid er innen 5 virkedager […]

Dette er den nye nettleien

Vissi - Eier og driver av kraftnett

Fra 1. august 2022 innføres ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av myndighetene og gjelder for hele Norge. FormĂĄlet er ĂĄ fĂĄ jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi fĂĄr utnyttet strømnettet bedre. Merk at vi frarĂĄder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid vĂĄken […]