Vissi har ledige lokaler på Skjervøy

Vissi AS har ledig et kontorlokale på 135m2 og en leilighet med 2 soverom for utleie i Industriveien 17 på Skjervøy. Kontorlokale er i 1. etg og leiligheten i 2. etg Nærmere opplysninger om lokalene fås ved å kontakte Seksjonsleder Drift, Geir Kåre Rikardsen tlf. 976 45 587

Ny nettleie fra 2022

Myndighetene har signalisert at de ikke ønsker at ny nettleiemodell innføres fra nyttår. For Vissi sine kunder betyr det at vi går tilbake til gammel modell slik den er i dag, men med justerte priser. Stort sett hele bransjen går tilbake til gammel modell og Vissi ønsker derfor å gjøre det samme. Vissi reduserte nettleien […]

Ymber Nett AS endrer navn til Vissi AS

Nettselskapet Ymber Nett AS endrer nå navn til Vissi AS. Siden nettselskapene har monopol på å drive strømnettet så har myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålagt energibransjen å skille på markedsføring og kommunikasjon mellom nettselskapet og de øvrige selskapene i konsernet. Fristen for å gjøre dette er innen utgangen av 2021. Det nye […]

Vilkår og avtaler for nettleie og tilknytning

Ymber Nett AS benytter standardavtaler som er laget av bransjeorganisasjonen Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet og Elklagenemnda. Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. […]

Skogrydding i Nordreisa

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase på følgende strekninger: Tømmernes-Kildal Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen, Storvik/Steinsvik Mettevoll-Oladalen Blixgård-Fosselv (Straumford øst) Arbeidet vil starte opp i løpet av de kommende ukene. Ryddingen vil foregå utover sommeren og høsten. Ryddingen må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav […]