Vissi har ny kundeweb

Vissi har lansert ny kundeweb som er mer moderne og som viser mer informasjon om ditt strømforbruk i forbindelse med den nye nettleiemodellen. Den nye kundeweben har ny innlogging der du benytter e-post adresse og selvvalgt passord. Første gang du logger deg inn må du ha kundenummer og PIN kode (som du finner på siste […]

Byggestrøm

Leie av byggestræm - Vissi

Dersom du skal bygge eller har behov for midlertidig strøm i en periode kan Vissi leie byggestrømskasse til deg. Vissi sine standard kasser har 3-fase uttak med hovedsikring på 63A. Er det behov for andre løsninger, må du ta kontakt med elektroinstallatør eller andre for å høre om de kan levere. Normal leveringstid er innen 5 virkedager […]

Dette er den nye nettleien

Fra 1. august 2022 innføres ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av myndighetene og gjelder for hele Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Merk at vi fraråder bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin om natten. Vær alltid våken […]

Vissi har ledige lokaler på Skjervøy

Vissi AS har ledig et kontorlokale på 135m2 og en leilighet med 2 soverom for utleie i Industriveien 17 på Skjervøy. Kontorlokale er i 1. etg og leiligheten i 2. etg Nærmere opplysninger om lokalene fås ved å kontakte Seksjonsleder Drift, Geir Kåre Rikardsen tlf. 976 45 587

Ymber Nett AS endrer navn til Vissi AS

Nettselskapet Ymber Nett AS endrer nå navn til Vissi AS. Siden nettselskapene har monopol på å drive strømnettet så har myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålagt energibransjen å skille på markedsføring og kommunikasjon mellom nettselskapet og de øvrige selskapene i konsernet. Fristen for å gjøre dette er innen utgangen av 2021. Det nye […]

Vilkår og avtaler for nettleie og tilknytning

Vissi

Ymber Nett AS benytter standardavtaler som er laget av bransjeorganisasjonen Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet og Elklagenemnda. Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. […]

Skogrydding i Nordreisa

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase på følgende strekninger: Tømmernes-Kildal Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen, Storvik/Steinsvik Mettevoll-Oladalen Blixgård-Fosselv (Straumford øst) Arbeidet vil starte opp i løpet av de kommende ukene. Ryddingen vil foregå utover sommeren og høsten. Ryddingen må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav […]