VilkĂĄr og avtaler for nettleie og tilknytning

Del
26/08/2021

Ymber Nett AS benytter standardavtaler som er laget av bransjeorganisasjonen Energi Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet og Elklagenemnda.

Energi Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap, og beskriver begge parters plikter og rettigheter. Avtalen beskriver også tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskap og eierne av det elektriske anlegget. Når du er tilknyttet strømnettet og har begynt å bruke strøm har du godtatt vilkårene i nettleieavtalen. Avtale om tilknytning må inngås før et anlegg kobles til vårt strømnett.

Standardvilkårene av 16.12.2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet. Oppdaterte avtaler er gjeldende fra 10. mai 2021.

Avtalene kan lastes ned i vedlagte dokument nederst pĂĄ denne siden.

Elklagenemnda er klageinstans ved tvister om avtalene og mer info finnes pĂĄ nettsiden deres: www.elklagenemnda.no

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkĂĄr

Kundeservice

Om oss