Skogrydding i Nordreisa

Del
august 26, 2021

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase på følgende strekninger:

  • Tømmernes-Kildal
  • Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen,
  • Storvik/Steinsvik
  • Mettevoll-Oladalen
  • Blixgård-Fosselv (Straumford øst)

Arbeidet vil starte opp i løpet av de kommende ukene. Ryddingen vil foregå utover sommeren og høsten.

Ryddingen må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Vi vil håpe på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at det kan utføres med minst mulig ulempe for alle parter. Det minnes om at nettselskapet skal rydde store geografiske områder som krever en effektiv gjennomførelse.

Utførende entreprenør er SMB maskin AS for Straumfjord Øst, og K. Strandheim AS for øvrige strekninger.

Vennligst ta kontakt med Ymber Nett AS, eller utførende entreprenør ved eventuelle spørsmål.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Ymber Nett AS:

John-Roald Vassbotn.

Tlf: 92 08 42 61/77 77 04 00

E-post: johnroald@ymber.no

K.Strandheim AS:

Kim Strandheim.

Tlf: 41 60 48 00