Skogrydding i Nordreisa

Del
26/08/2021

Ymber Nett AS skal gjennomføre rydding av vegetasjon i 22 KV kraftlinjetrase pü følgende strekninger:

  • Tømmernes-Kildal
  • Loppevoll-Straumfjord vest- Lysmen,
  • Storvik/Steinsvik
  • Mettevoll-Oladalen
  • BlixgĂĽrd-Fosselv (Straumford øst)

Arbeidet vil starte opp i løpet av de kommende ukene. Ryddingen vil foregü utover sommeren og høsten.

Ryddingen mü gjøres for ü ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Vi vil hüpe pü et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at det kan utføres med minst mulig ulempe for alle parter. Det minnes om at nettselskapet skal rydde store geografiske omrüder som krever en effektiv gjennomførelse.

Utførende entreprenør er SMB maskin AS for Straumfjord Øst, og K. Strandheim AS for øvrige strekninger.

Vennligst ta kontakt med Ymber Nett AS, eller utførende entreprenør ved eventuelle spørsmül.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Ymber Nett AS:

John-Roald Vassbotn.

Tlf: 92 08 42 61/77 77 04 00

E-post: johnroald@ymber.no

K.Strandheim AS:

Kim Strandheim.

Tlf: 41 60 48 00

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkĂĽr

Kundeservice

Om oss