Skogrydding i Kautokeino

Del
02/06/2023

Vissi skal gjennomføre rydding av vegetasjon langs noen av høyspentlinjene i Kautokeino kommune. Rydding av skog må gjøres for å ivareta en god og stabil strømlevering, samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Områdene som skal rydde sommeren 2023 er følgende strekninger:

  • 66 kV linje Kautokeino – Reisavann
  • 22 kV linje Suotnju – Suossjavri
  • 22 kV linje Altadammen – Maze

 

Arbeidet starter opp i uke 23 og varer frem til uke 40.

Entreprenør for arbeidet er Nor-Skog AS og dersom det er spørsmål i den forbindelse er det bare å ta kontakt med Vissi.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Vissi v/ Are Martin Larsen

Telefon: 99218325

Epost: are@vissi.no