Strømstøtte

Vissi får mange spørsmål om strømstøtte. På denne siden finner du informasjon vedrørende strømstøtte.

Finn ut mer

Kraftleverandør vs. nettselskap

Ved kjøp av strøm forholder du deg til to selskaper, netteier og kraftleverandør. Vissi er netteier og har konsesjon for å eie strømnettet og alle målere i et bestemt område, og står for transporten av strøm hjem til deg. For dette betaler du nettleie.

Kraftleverandøren selger strømmen til deg. Som nettkunde hos Vissi må du huske å velge kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør vil du kjøpe strømmen direkte fra Vissi gjennom leveringspliktordningen, som er en midlertidig løsning for deg som kunde.

HAN-port Strømmåler

Alle de ny strømmålerne fra Vissi er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og den vil bare åpnes når du som kunde ber om det.

Informasjonen fra HAN-porten kan du, om du ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at du kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men du bør også være oppmerksom på at du da gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Ny nettleie fra 2023

Vissi innførte nye nettleietariffer fra 1. januar 2022 som ga
reduserte nettleiekostnader for de fleste av vĂĄre kundegrupper.


Fra 1. april 2022 innfører vi i tillegg en ekstraordinær nettleierabatt
på 6 øre/kWh for alle kunder, gjeldende ut 2023

Nøytralitetsrapport Vissi 2022

Les vår nøytralitetsrapport er utarbeidet etter Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av netjenester og elektrisk energi, netselskapets nøytralitet mv.

Meny

Strømbrudd

Priser og vilkĂĄr

Kundeservice

Om oss